FeelLike...

by svoboda&williams

„Vždy když budete hledat Zoryu,
tak hledejte tu nejjasnější hvězdu.“

Zorya